รับสมัครงาน
Wonderful Story
บทความพิเศษ
เด็กชายวุฒิกร สิทธิยศ (น้องดรีม)
เกิดเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2553 อายุ 7 ขวบ อยู่บ้านเลขที่ 120 หมู่ 2 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน น้องดรีมอาศัยอยู่กับพ่อ แม่ พี่สาวซึ่งกำลังเรียนอยู่ชั้นม.3 และปู่ น้องดรีมมีความพิการตั้งแต่กำเนิด โดยมีอาการกล้ามเนื้อแข็งเกร็ง และได้รับบริการกายภาพฟื้นฟูจากโรงพยาบาลและศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่านอย่างสม่ำเสมอ ทำให้มีพัฒนาการที่ดีทั้งด้านร่างกาย การสื่อสาร และสติปัญญา แต่ก็ยังไม่สามารถเดินได้โดยปราศจากอุปกรณ์เครื่องช่วย คือวอล์กเกอร์ที่โรงพยาบาลประจำจังหวัดน่านให้ยืมมาใช้ฝึกเดินที่บ้าน ดังนั้นจึงต้องมีแม่คอยดูแลอยู่ตลอด ทำให้คุณแม่ไม่ได้ทำงาน คุณพ่อจึงทำงานเป็นเสาหลักหาเลี้ยงครอบครัวคนเดียวด้วยการรับจ้างทั่วไปและทำไร่ทำนา            
สมาชิกเพื่อนมนุษย์ล้อ
เป็นอาสาสมัคร "สมาชิกเพื่อนมนุษย์ล้อ" กับเราได้ง่ายๆค่ะ เพียงแค่บริจาคเงิน 300 บาทต่อปี ซึ่งจะได้รับสิทธิพิเศษในการเข้าร่วมกิจกรรมช่วยเหลือเด็กพิการกับเรา เช่น ร่วมกิจกรรมคาราวานมิตรภาพกับมูลนิธิฯ ตามจังหวัดต่างๆ และจะได้รับข่าวสารจากมูลนิธิ WAFCAT ตลอดทั้งปี
News and Activities

...

Charity Goods
"WAFCAT considers ‘selfemployment’
as veryimportant for people with
disabilities in Thailand. Sowe regularly orderhandicraft products madebpeople with disabilitiesto help them sell the
products such as wire art,bead art and glass art.Besides that we also made
WAFCAT Logo Goodssuch as polo shirt, cap andpen for selling and public
relation.