รับสมัครงาน
เกี่ยวกับเรา
  
WAFCAT คืออะไร?

WAFCAT คือ องค์กรสาธารณกุศลที่ไม่แสวงหาผลกำไรใดๆทั้งสิ้น โดยได้รับการก่อตั้งในปีพ.ศ. 2542 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมตอบแทนและคืนกำไรสู่สังคมของบริษัทเด็นโซ่ คอปอร์เรชั่น จำกัด ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสครบรอบการก่อตั้งบริษัท 50 ปี

บริษัทเด็นโซ่ คือบริษัทชั้นนำด้านระบบ เทคโนโลยีที่ล้ำหน้าในการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ทุกยี่ห้อที่มีอยู่ทั่วโลก เดิมทีเด็นโซ่ได้ก่อตั้ง WAFCA องค์กรไม่แสวงหากำไรในญี่ปุ่นก่อน เมื่อเดือนเมษายน 2542 หลังจากนั้นWAFCA ก็เริ่มได้เริ่มดำเนินโครงการต่างๆในประเทศไทย ผ่านความร่วมมือของWAFCATในฐานะองค์กรเครือข่ายระดับภูมิภาคในประเทศไทย ซึ่งเป็นประเทศแรกที่บริษัทเด็นโซ่คอร์ปอเรชั่น ญี่ปุ่นได้ก่อตั้งโรงงานผลิตสินค้าในต่างประเทศเป็นประเทศแรกในโลก

 

พันธกิจ
องค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้ผู้พิการทุกคนได้รับอิสระและได้รับการเคารพในเกียรติและศักดิ์ศรีอย่างเท่าเทียมเหมือนกับคนทั่วไป
อย่างไรก็ดี ประชากรโลกประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์เป็นคนพิการ และประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์ของคนพิการอาศัยอยู่ในประเทศที่กำลังพัฒนา และมีเด็กพิการมากมายในประเทศเหล่านั้นที่ยังไม่ได้รับบริการด้านการศึกษาเหมือนเด็กปกติทั่วไป ยกตัวอย่างเช่น ประเทศไทย มีอัตราการจดทะเบียนเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสูงเกือบ 100เปอร์เซ็นต์ แต่มีเด็กพิการไม่ถึง10 เปอร์เซ็นต์ที่ได้จดทะเบียนเรียน และนั่นอาจเป็นเพราะขาดการสนับสนุนด้านต่างๆ เช่น เก้าอี้ล้อเข็น สิ่งแวดล้อมที่เป็นอุปสรรคและทัศนคติที่ดีของครู และคนในชุมชนต่อเด็กพิการ
เพื่อจัดให้มีสิ่งจำเป็นเหล่านั้น WAFCAT ได้มอบเก้าอี้ล้อเข็นให้กับเด็กพิการเพื่อเป็นสื่อในการนำเด็กพิการเข้าถึงสิทธิและโอกาสทางการศึกษา ตลอดจนได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ตลอดจนได้รับโอกาสด้านอื่นๆเช่นเดียวกันกับเด็กปกติทั่วไป

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมให้คนพิการสามารถดำรงชีวิตได้อย่างอิสระในสังคมผ่านการบริจาคเก้าอี้ล้อเข็น
2. เพื่อสร้างสังคมที่ปราศจากอุปสรรคแก่คนพิการในเอเชียผ่านกิจกรรมสัมพันธ์และอื่นๆ

 

โลโกของ WAFCAT แสดงให้เห็นถึงคนสองคนนั่งอยู่บนเก้าอี้ล้อเข็นแล้วหันหน้าเข้าหากัน
อันสื่อให้เห็นถึงเป้าหมายและพันธกิจของWAFCAT